Burmadag i Stockholm 10 november

Bild

Tema Burma

 

Ett samarbete mellan Svenska Orientsällskapet och Etnografiska Museets Vänner

 

10 november kl. 13.00 – ca 15.30 på Etnografiska museet, Hörsalen

Entré 80 kr

 

13.00    Inledning och Burmabilder  Margareta Berglie, tidigare ordförande i Etnografiska Museets Vänförening

 

Burma på väg mot demokrati? Frida Perjus, handläggare Burma, Palmecenter

 

14.00 Paus 

 

14.20    Buddhism och våld Per-Arne Berglie, professor i religionshistoria, Stockholms universitet,Ordförande i Svenska Orientsällskapet

 

            Statslösa i sitt eget hemland – om konflikten i västra Burma film 13 min. Introduktion Shantana Shahid, Informationsansvarig, Svenska Burmakommittéen

 

            Situationen för Rohingya – Abul Kalam Sekreterare, utveckling och välfärd, The European Rohingya Council

 

Epokgörande reformförslag inför Kinas partimöte

Bild

Liu He är en av den omvälvande rapportens författare. Han är rådgivare åt president Xi Jinping.

En kinesisk ledare flaggar för genomgripande reformer inför partimötet i november. Om förslagen genomförs kan de bli lika epokgörande som de förändringar som Deng Xiaoping drog igång vid ett liknande partimöte 1978.

Reformerna går utanpå allting tidigare, hävdar fjärdemannen i kommunistpartiets högsta ledning Yu Zhengsheng. En rapport som publicerades i helgen verkar bära syn för sägen. Rapporten kommer från regeringens ledande tankesmedja, State Council’s Development Research Centre. En av huvudförfattarna är Liu He, som är känd som ekonomisk rådgivare till presidenten och partichefen Xi Jinping.

Här är de viktigaste förslagen:

  • Alla medborgare ska få ett socialförsäkringskort som berättigar till en grundläggande och jämlik pension, sjukförsäkring och möjligheter till utbildning. Hittills har stadsborna varit gynnade och bönderna fått minimalt stöd.
  • Bönderna ska få rätt att till marknadsmässiga priser sälja den kollektiva mark som de arrenderar i dag. Priset på mark ska styras av samma marknadsmekanismer på landsbygden som i städerna. Normen hittills har varit att bönderna kunnat berövas sin mark för en spottstyver.
  • Systemet för mantalsskrivning, så kallad hukou, ska avvecklas stegvis. Systemet har kraftigt missgynnat landsortsborna och begränsat deras möjligheter.
  • De stora statliga företagens monopol i många nyckelbranscher ska brytas. Privata investerare ska tillåtas inom banker, energi, infrastruktur och telekom.

En del av förslagen är kontroversiella och vi får se om Xi Jinping kan få dem antagna. Det finns också förslag från andra håll, från andra fraktioner inom partiet.

Förutom en viss social utjämning för bönderna kan förslagen leda till att bönderna blir rikare och kan bli en ny motor för ekonomin när urbaniseringen accelererar. Ledarna vill gärna att konsumtionen ska bli en starkare faktor i ekonomin –  förutom exporten och investeringarna som hittills.

Däremot ska vi inte vänta oss någon politisk uppluckring.

Nya golfbanor förbjudna men växer ändå fram

Torbjörn Petersson, min efterträdare som Dagens Nyheters korrespondent i Peking, har en rolig artikel om golf i Kina i dag söndag. Rolig men också skrämmande. Han reder ut hur det kan komma sig att golfbanorna bara blir fler och fler trots att nya golfbanor varit förbjudna sedan 2004 för att spara på jordbruksmarken. Knepet är att kalla dem ”country club” eller till och med ”ekologiskt projekt”.

Bo Xilais sista framträdande?

Bild

Bilden visar Bo Xilai under fredagens förhandling i domstolen i Shandong. ”Jag är oskyldig, domen är orättfärdig” ropade Bo Xilai, när domstolen upprätthöll livstidsstraffet för den forne toppolitikern. Han hade överklagat domen för korruption, förskingring och maktmissbruk. Det lär dröja innan vi ser några fler bilder på Bo Xilai.

De högsta ledarna vill överhuvudtaget gärna att hela saken sjunker mer och mer i bakgrunden. Nu är det mötet med kommunistpartiets centralkommitté i november som ska komma i fokus.  Där hoppas president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang komma med nya ekonomiska reformer som kan avleda uppmärksamheten från det senaste årets politiska turbulens. 

Allt tyder på att Bo Xilai ska förvaras på fängelset i Qincheng utanför Peking under förhållandevis förmånliga former. En gång hög ledare = alltid privilegier.

 

 

Öppen för det oväntade – raku av Cecilia Kraitz

Bild

Urna av Cecilia Kraitz.

Varenda dag får vi fina upplevelser hemma av raku. Det är fråga om keramik i den 500 år gamla japanska bränntekniken. Närmare bestämt är det några fat och skålar av Cecilia Kraitz som vi inte kunnat neka oss.

Nu ställer Cecilia ut nya objekt i raku på galleri KONSTOCHFOLK på Hornsgatspuckeln i Stockholm till och med onsdagen den 6 november. Under mer än 20 år har hon utvecklat sina raku till hela nya nivåer.

Raku är en process som använder samtliga fyra element: luft, vatten, eld och jord. Efter bränningen smälter glasyren relativt snabbt och sedan stoppas de glödheta föremålen ner bland fuktiga sågspån eller löv. Då krackelerar glasyren och ger rakukeramiken sin alldeles speciella karaktär.

Hela filosofin kring raku är en utmaning för oss västerlänningar som ofta jagar perfektion till varje pris. I stället handlar denna japanska estetik om att vara öppen inför det som händer framför ögonen här och nu, fascinationen för det oväntade. Och att helt lugnt finna förtröstan i att det må bli magi eller katastrof, skriver Ann Widerström på galleri KONSTOCHFOLK

Krackeleringar och ojämnheter i glasyren ses inte som något fel utan som tecken på liv och mänsklighet, en skönhet i nära samspel med naturen.

PS. Reservera söndagen den 10 november för en innehållsrik Burmadag i Stockholm. Mer information följer senare.

 

 

Hur man blir president. Xi Jinping i poppig animation

Bild

Kinas ledare har lanserat en helt ny typ av animerad propagandafilm för att förklara vilket fantastiskt system landet har för att välja ledare. Oavsett innehållet med några hisnande generaliseringar och utelämnade fakta, så är det ett nytt sätt att närma sig den yngre, ytterst internetvana generationen.

Speakertexten går ut på att olika länder har olika system för att få fram ledare. Den som har den största högen med dollar vinner presidentvalet i USA. Däremot får Kina fram sina ledare genom en lång meritokratisk process som när man skapar en mästare i kungfu, enligt videotexten som understryker att president Xi Jinping arbetat sig upp nivå för nivå under 40 år. Inte ett ord om att han råkar ha haft en hög ledare som pappa.

Men det intressanta är alltså att de kinesiska ledarna presenteras på ett lättsamt sätt i en proffsigt gjord animation, en slående skillnad mot deras vanliga trumpna och stela framträdanden.

Videon finns med både kinesisk och engelsk text. Om du klickar på denna länk kan du hitta den engelska versionen. Filmen har fått över en miljon träffar sedan i måndags.