… och här mera bakgrund till ”valet” i Hongkong

Detta är min förhandsartikel inför det så kallade valet i Hongkong, publicerad 24 mars i KinaNytt (Sweden-China Trade Council).

Analys av GÖRAN LEIJONHUFVUD

Kina försvarar inblandning

På söndag väljer Hongkong ny regeringschef. Eller nej, det är inget allmänt val, på söndag utser en begränsad skara handplockade Hongkongbor ny ledare i sedvanlig ordning. Inflytandet från centralmakten i Peking över valet är mycket tydligt. Allt pekar på att Carrie Lam, som anses vara de kinesiska ledarnas favorit, blir den nya regeringschefen.

carrie lam

Carrie Lam

Det var just frågan om hur regeringschefen skulle utses i valet 2017 som utlöste den så kallade paraplyrevolten på hösten 2014. Då krävde de unga demonstranterna att alla Hongkongbor som har rösträtt skulle få välja enligt principen ”en man en röst”. För att understryka sitt krav ockuperade aktivisterna stora delar av regeringskvarteren i centrum under 79 dygn.

I Hongkongs grundlag finns en öppning för att vidga valet av regeringschef till att gälla hela valmanskåren. Grundlagen tillkom vid förhandlingarna mellan Kina och Hongkongs forna kolonialmakt Storbritannien inför Hongkongs återgång till kinesiskt styre 1997.

Demonstranterna 2014 möttes av kalla handen. Ledarna i Peking lät meddela att regeringschefen visserligen skulle kunna utses med allmän rösträtt, men i så fall skulle valet bara gälla ett fåtal kandidater som i praktiken skulle utses av Peking.

Till slut blev allt vid det gamla med valsystemet. Det betyder att det är en församling på 1 194 personer som ska utpeka den nya ledaren, inte de vanliga väljarna.

Gynnar etablissemanget

Dessa elektorer utses av olika branschorganisationer, av andra sektorer i samhället och i någon mån av de politiska partierna. Systemet gynnar etablissemanget, inte minst de ledande affärsmän som ofta står den kinesiska regeringen nära genom sin affärsverksamhet i Kina.

Tre kandidater till posten som regeringschef (chief executive) har fått tillräckligt många nomineringar bland elektorerna:

Carrie Lam, som varit nummer två i Hongkongregeringen på posten som biträdande regeringschef (chief secretary) de senaste fem åren.

John Tsang, territoriets finansminister de senaste tio åren.

Woo Kwok-hsing, pensionerad domare.

John Tsang är den som är mest populär av de tre när opinionsinstituten frågar allmänheten. Men Carrie Lam anses ha ett fast grepp om elektorerna. Nästan hälften av dem ställde sig bakom henne när de nominerade kandidater. De andra två hade svårt att skrapa ihop nomineringar från valkommitténs medlemmar.

Den största anledningen till att Carrie Lam inte är så populär bland Hongkongborna är att hon jobbat nära den illa omtyckte avgående regeringschefen Leung Chun-ying, som människor uppfattar som stel och kall. Carrie Lam hade bland annat ansvar för frågan om politiska reformer, särskilt valsystemet, och hon har fått klä skott för att det hänt så lite.

Tillgänglig och avspänd

John Tsang är mera tillgänglig och avspänd och har visat intresse för att anpassa valsystemet till ”en man en röst”. Det kan vara det intresset som gör att de kinesiska ledarna är skeptiska mot honom, även om han inte gjort bort under drygt tio år i Hongkongregeringen. Att han är uppväxt och utbildad i USA kan också vara ett problem för ledningen i Peking.

Det finns många uppgifter om att Peking blandar sig i på olika sätt. Elektorer får telefonsamtal från Pekings vänner i Hongkong och när höga kinesiska ledare möter grupper av politiker från Hongkong ger de mest uppmärksamhet åt Carrie Lam, et cetera.

Nummer tre i rangordning bland Kinas ledare, Zhang Dejiang, förklarade nyligen att Hongkongs regeringschef har en mycket viktig roll att spela i kontakterna mellan Peking och det finanscentrum för Asien som Hongkong är. ”Därför har Kina rätt att kliva in och se till att övergången till ny regeringschef nu går smidigt”, förklarade den kinesiske ledaren.

”För mycket gatupolitik”

Han hotade också att dra in ekonomiska fördelar för Hongkong om det blev ”för mycket gatupolitik” i staden.

Frustrationen över att valreformen förfuskats gav oväntat stort stöd till en grupp unga politiker vid valet till Hongkongs parlament i fjol. De vann sju mandat av 70 i den lagstiftande församlingen.

Dessa debutanter vill öka Hongkongs autonomi eller till och med göra territoriet totalt oberoende från Kina. Deras inträde på scenen har gjort Kinas ledare upprörda och nervösa.

Carrie Lam vann valet i polariserat Hongkong

Som väntat blev det Carrie Lam som på söndagen utsågs till Hongkongs nya regeringschef, den första kvinnliga. Men det blir tufft att styra ett alltmer splittrat Hongkong, även om hon fick en stor majoritet av rösterna i valkommittén. Hon tillträder den 1 juli.

Analys av GÖRAN LEIJONHUFVUD för KinaNytt (Sweden-China Trade Council)

Carrie Lam fick 777 av de 1 194 rösterna i valkommittén. Den är sammansatt på ett sätt som garanterar full kontroll för de krafter som står nära centralmakten Kina.

Söndagens vinnare är också den kandidat som anses vara Pekings favorit. Hon har varit nummer två i Hongkongregeringen de senaste fem åren. Hon besegrade förre finansministern John Tsang trots att denne är överlägset mer populär bland Hongkongborna enligt opinionsmätningarna.

 

Typisk för majoriteten i valkommittén är Hongkongs ledande storföretagare Li Ka-shing. Han förklarade att i valet mellan en kandidat som har Hongkongbornas stöd och en kandidat som har Pekings stöd skulle han tveklöst välja det senare. Han hänvisade till hur viktigt Kina är för Hongkongs framtid.

 

De 326 medlemmar av valkommittén som röstade på John Tsang tillhör samtliga det så kallade pandemokratiska lägret, en samling partier med demokratisk värdegrund och en Pekingkritisk inställning. De var kategoriskt emot Carrie Lam.

Bakom kulisserna

Det demokratiska lägrets uppslutning bakom John Tsang kan ha gjort de kinesiska ledarna så misstänksamma att de i stället stöttade Carrie Lam – bakom kulisserna.

Frågan är om den nya regeringschefen, känd för sin kyla, ska kunna bryta isen med pandemokraterna som ändå har över en tredjedel av platserna i territoriets lagstiftande församling. Det betyder bland annat att de kan rösta ner förslag till förändringar i grundlagen.

Kraven på att demokratisera valsystemet har de senaste åren skapat djup splittring och Carrie Lam anklagas av de demokratiska grupperna för att ha förhalat en reform. Annars anses hon effektiv och kunnig.

Inkomstklyftor

Frustrationen hos många över bristen på framsteg ledde både till den så kallade paraplyrevolten 2014 och till krav från en del yngre Hongkongbor på ökad autonomi eller till och med självständighet från Kina.

En annan klyfta som den nya regeringschefen ställs inför är de växande stora inkomstskillnaderna. De innebär tillsammans med stigande redan skyhöga fastighetspriser att den yngre generationen har mycket svårt att skaffa en egen bostad.

Den 59-åriga Carrie Lam Cheng Yuet-ngor – som hennes fullständiga namn lyder – kommer att behöva använda alla sina erfarenheter från en 36-årig karriär på skiftande poster i Hongkongs förvaltning och regering. Samtidigt som hon ska tackla den politiska och ekonomiska polariseringen i staden måste hon hålla sig väl med centralmakten i Peking.

 

Kina utmanar Trump och försöker dämpa ekonomiska farhågor

Folkkongressen avslutad

Kina utmanar kraftfullt Donald Trumps uppfattning i handelsfrågorna. Samtidigt bekräftade den kinesiske premiärministern Li Keqiang på onsdagen att det ska bli ett toppmöte mellan Kinas och USA:s presidenter.

Av GÖRAN LEIJONHUFVUD för KinaNytt, Sweden-China Trade Council

Li Keqiangs kommentarer kom på en presskonferens som avslutade nationella folkkongressens årliga möte i Peking. Kongressen är landets motsvarighet till ett parlament, fast de 3 000 handplockade delegaterna är mycket fogliga.

Det var ett möte som annars präglades av att presidenten Xi Jinpings allt starkare ställning underströks ytterligare. Det är han som nu hela tiden framhålls som ”kärnan” i högsta ledningen, en beteckning som går tillbaka till Mao Zedong när denne var som mäktigast för 50 år sedan.

När Li Keqing fick frågan vad som varit hans största framgång under fyra år som premiärminister använde han den nya formeln om den högste ledaren. Han svarade:

”Den största framgången är den rimliga ekonomiska tillväxten under kommunistpartiets ledarskap med Xi Jinping som kärnan”.

I sin rapport vid folkkongressens inledning nämnde han kommunistpartiet och Xi Jinping många fler gånger än vad han gjort tidigare. Det har också att göra med att partiet förbereder sin stora kongress i höst, en händelse som inträffar vart femte år. Inför den präglades den nu avslutade folkkongressen av försiktighet, inga stora initiativ presenterades.

Handelsfrågorna

På en fråga från amerikanske tevebolaget CNN svarade Li Keqiang att det är USA som skulle förlora mest på ett handelskrig med Kina som Donald Trump har hotat med:

”Även om Kina har ett överskott i den bilaterala handeln med USA så går 90 procent av vinsterna där till amerikanska företag.”

Han tillbakavisade Trumps anklagelser om att Kina stjäl de amerikanska industrijobben och hävdade i stället att Kina skapat en miljon jobb i USA bara under fjolåret.

”Kina tjänar på globaliseringen och Kinas dörrar kommer bara att öppnas ännu mera”, försäkrade premiärministern.

I handeln med EU eftersträvar Kina balans. ”Vi söker inte avsiktligt ett överskott”. Li Keqing vill se ett starkt Europa efter Brexit.

Li Keqiang

Li Keqiang är hjärtligt trött på talet om en hård landning för Kinas ekonomi.

Ekonomin

Han sade att målsättningen på ungefär 6,5 procents tillväxt för i år ”inte är låg och inte heller lätt att uppfylla”. Han sade sig vara hjärtligt trött på talet om risken för en hårdlandning av ekonomin. Han tillade att Peking har flera alternativ för att hantera ekonomiska risker, eftersom statsskulden exempelvis är låg, under 3 procent.

När det gäller landets svåra luftföroreningar sade premiärministern för första gången att regeringen inte är klar över alla orsakerna till att smogen blivit så allvarlig. Han berättade att regeringen nu bildar en särskild forskningsfond för att ta reda på orsakerna i grunden. Han sade sig verkligen förstå folks oro.

 

Sitt stilla i båten

Analys av GÖRAN LEIJONHUFVUD i KinaNytt, Sweden-China Trade Council

Stabilitet och lugn är högsta prio i Kina inför årets stora händelse som är kommunistpartiets kongress i höst. Det gäller att sitta stilla i båten. Det präglade också talet av Kinas premiärminister Li Keqiang när han på söndagen inledde årets session i landets ”parlament”, den så kallade folkkongressen. Regeringen siktar till exempel på en något sänkt tillväxt efter ett år med lägsta BNP-ökningen på 26 år.

I regeringens rapport till folkkongressen gick premiärministern samtidigt emot de protektionistiska tendenserna i världshandeln.

Li Keqiang

Li Keqiang, en försiktig premiärminister

Höstens partikongress överskuggar alltså folkkongressen. Partiets kongress äger bara rum vart femte år. Denna gång väntas partimötet utse Xi Jinping till en ny femårsperiod som partichef och fastställa vilka som ska sitta i den innersta maktkärnan.

Folkkongressen som nu pågår är formellt som ett parlament, men de 3 000 utsedda delegaterna förväntas bara säga ja och amen till vad som föreläggs dem. Folkkongressen samlas en gång varje år, vanligen i mars. Det hindrar inte att premiärministerns rapport brukar ge oss en del viktiga signaler.

Dämpa överkapaciteten

Årets mål för tillväxten är 6.5 procent, en sänkning från fjolåret då målsättningen var 6.5 till 7.0 procent och ökningen landade på 6.7 procent.             En del av den fortsatta sänkningen i år handlar om att få utrymme för att komma åt överkapaciteten i många stora statliga bolag, så kallade zombieföretag. Produktionen av kol ska sänkas med över 150 miljoner ton och kapaciteten för ståltillverkningen ska minska med 50 miljoner ton. Kina har mött kritik och strafftullar för dumpade stålpriser på världsmarknaden.

Att tillverka mindre stål och bränna mindre kol hänger också ihop med miljömålen. Li Keqiang lovade att ”arbeta hårdare” för att angripa föroreningarna. Har vi hört det förut? Det har han sagt varje år sedan han tillträdde för fem år sedan. Ändå drabbades hela norra Kina denna vinter av långa perioder av livsfarlig smog.

Premiärministern sade att hädanefter ska alla källor till föroreningar inom industrin placeras under konstant övervakning online.

Att försiktigt bromsa tillväxten handlar också om att försöka strama åt krediterna och penningmängden för att hantera de bubblor som många varnar för på fastighetsmarknaden och i det finansiella systemet.

Lugna medelklassen

Egentligen skulle Kinas ledare vilja införa en fastighetsskatt för att dämpa marknaden. Den reformen finns inskriven i den nuvarande femårsplanen. Men på en presskonferens inför folkkongressen framgick att skatten i alla fall inte kommer i år. Det beror säkert på att ledningen inte vill skapa oro under tiden fram till partikongressen. Kommunistpartiet har i dag sitt starkaste stöd hos medelklassen i städerna, det vill säga de nya bostadsägarna som sitter i tillväxtens vinnarhål.

Bland övriga punkter i den digra rapporten kan vi notera att regeringen ska lägga fram en plan för att knyta ihop ett kluster av städer i området Guangdong–Hongkong–Macao. Samtidigt kom det för första gången in en varning för att försöka hävda oberoende för Hongkong såsom flera yngre aktivister där börjat göra. ”Den rörelsen kommer att leda ingen vart”, sade premiärministern.

Li Keqiang liknade Kinas ekonomi med ”en fjäril som kämpar för att komma ut ur sin puppa, en löftesrik förvandling men också en process med stora svårigheter”.

Motverka protektionismen

Utanför landets gränser lovade premiärministern att ”Kina ska fortsätta att bidraga till den existerande världsordningen och motsätta sig varje form av protektionism”. Adressen till Donald Trump och andra populister i västvärlden var tydlig och Kina är ju ett stort exportland.

Samtidigt sade han att läget både hemma och utomlands har blivit ”mycket mer komplicerat och allvarligt”. Han talade om att stärka försvaret med en budgetökning på 7 procent, som särskilt ska gå till flygvapnet och marinen – det senare säkert med tanke på konflikten kring Kinas territoriella krav i Sydkinesiska havet.

Folkkongressen brukar vara i cirka tio dagar. Den avslutas med en stor presskonferens med premiärministern, den enda som han ger under året.