Militärparad ska visa makten

Militärparad 1999

Så här kan det se ut på torget vid Himmelska fridens port senare i år. Bilden är från paraden på nationaldagen 1999, folkrepublikens 50-årsdag.

President Xi Jinping fortsätter att höja sin egen och Kinas profil. Han blir huvudpersonen vid en stor militärparad i Peking senare i år, troligen i september. Det blir ett tillfälle för honom att markera sin ställning som överbefälhavare och ytterligare stärka sitt grepp om militären. Troligen kommer han att stå på podiet till Himmelska friden port och hälsa soldaterna som marscherar förbi på den stora paradgatan.

Det handlar också om att Kina vill visa upp sig som en regional makt rustad till tänderna och som en supermakt i vardande.

Anledningen till manifestationen är 70-årsminnet av andra världskrigets slut, enligt utrikesministeriet. Ledarna för “relevanta länder” kommer att bjudas in, liksom FN:s generalsekreterare.

Ett av huvudmotiven är säkert att påminna kineserna och hela världen om Japans skuld till Kina sedan ockupationen under andra världskriget. De senaste åren har den kinesiska marinen ökat sin närvaro i Gula havet och Sydkinesiska sjön. Det har lett till territoriella konflikter och sammanstötningar med grannländerna.