USA-utbildad ekonomisk toppduo tar över i Kina

30ene_negocios_nota1

Liu He gjorde ett uppmärksammat framträdande på World Economic Forum i januari. Nu blir det han som ska styra Kinas ekonomi.

Kinas nationella folkkongress valde i måndags en ny centralbankschef, Yi Gang. Han utlovade omedelbart en serie nya marknadsekonomiska och finansiella öppningar de närmaste veckorna. Tillsammans med den nye vice premiärministern Liu He bildar Yi Gang en ekonomisk toppduo med gedigna utbildningar vid amerikanska universitet.

Liu He är redan informellt känd som president Xi Jinpings närmaste ekonomiske rådgivare. Nu får han också en formell position i regeringen och väntas ta över mycket av ansvaret för ekonomin från premiärminister Li Keqiang.

Den 60-årige Yi Gang är redan väl inskolad som vice centralbankschef under den mångårige chefen Zhou Xiaochuan. Han är redan en välkänd profil vid internationella finansmöten. Dessutom talar han flytande engelska och har en doktorsgrad i ekonomi från University of Illinois.

Liu He och Yi Gang är de första med långa akademiska erfarenheter utomlands som fått toppjobb inom regeringen.

Den 66-årige Liu He var en av stjärnattraktionerna vid Världsekonomiskt forum i Davos i januari. Där utlovade han reformer i den kinesiska ekonomin ”som kommer att överskrida omvärldens förväntningar”.

Sådana löften tas numera emot med en nypa salt av exempelvis europeiska och amerikanska handelskamrarna. De tycker att tillgången till den kinesiska marknaden många gånger har blivit svårare.

Fortsatt reformvilja

Men uppenbarligen finns ändå en fortsatt reformvilja bland krafterna i president Xi Jinpings omgivning. Även valet av Wang Qishan till vice president kan sägas bekräfta en sådan inriktning. Här har vi att göra med en person som från posten som chef för statliga China Construction Bank på 1990-talet blev känd som en finansiell problemlösare, trots att han satt på andra poster inom kommunistpartiet. Många svenska företagsledare och bankmän har träffat honom.

Med hårda nypor har Wang Qishan lett den omfattande kampanjen mot korruptionen som Xi Jinping dragit igång. Han är känd som viljestark, effektiv och kunnig, men som 69-åring föll han för åldersstrecket när kommunistpartiet utsåg nya ledare på sin kongress i fjol.

Nu gör han en väntad comeback eftersom Xi Jinping redan satt sig över de senaste årtiondenas praxis att inte välja ledare som blir över 70 år under mandatperioden. Tidigare under årets folkkongress såg Xi Jinping till att slopa regeln om att presidenten och vice presidenten inte fick sitta mer än två femårsperioder.

Som vice president väntas Wang Qishan få ett ansvar inom utrikespolitiken och kanske allra närmast i det hotande handelskriget med USA. Han kan även få en roll när det gäller Xi Jinpings globala satsning på infrastruktur över hela världen, alltså de så kallade nya sidenvägarna –ett megaprojekt som också är känt som One Road One Belt (OBOR) eller Belt and Road Initiative (BRI).

Kontinuitet och stabilitet

Presidenten kan alltså behålla sin nära vapendragare Wang Qishan trots att han saknar högre poster inom partiet. Överhuvudtaget är temat för de senaste dagarnas utnämningar kontinuitet och stabilitet.

Samtidigt är det formidabla utmaningar som ledarna inom ekonomi och finans står inför. Det handlar om en omställning till en lägre men stabil tillväxt, men även om akuta problem med skuldsättning och gråzoner i finanssektorn. På längre sikt finns strukturella problem med växande ekonomiska klyftor, en åldrande befolkning och lägre födelsetal som ger ett alltför litet tillskott i de arbetsföra åldrarna.

Nationella folkkongressen, som är Kinas motsvarighet till ett parlament, avslutar sin årliga två veckors session i morgon tisdag.

(Artikeln publicerades i KinaNytt den 19 mars.)

Epokgörande reformförslag inför Kinas partimöte

Bild

Liu He är en av den omvälvande rapportens författare. Han är rådgivare åt president Xi Jinping.

En kinesisk ledare flaggar för genomgripande reformer inför partimötet i november. Om förslagen genomförs kan de bli lika epokgörande som de förändringar som Deng Xiaoping drog igång vid ett liknande partimöte 1978.

Reformerna går utanpå allting tidigare, hävdar fjärdemannen i kommunistpartiets högsta ledning Yu Zhengsheng. En rapport som publicerades i helgen verkar bära syn för sägen. Rapporten kommer från regeringens ledande tankesmedja, State Council’s Development Research Centre. En av huvudförfattarna är Liu He, som är känd som ekonomisk rådgivare till presidenten och partichefen Xi Jinping.

Här är de viktigaste förslagen:

  • Alla medborgare ska få ett socialförsäkringskort som berättigar till en grundläggande och jämlik pension, sjukförsäkring och möjligheter till utbildning. Hittills har stadsborna varit gynnade och bönderna fått minimalt stöd.
  • Bönderna ska få rätt att till marknadsmässiga priser sälja den kollektiva mark som de arrenderar i dag. Priset på mark ska styras av samma marknadsmekanismer på landsbygden som i städerna. Normen hittills har varit att bönderna kunnat berövas sin mark för en spottstyver.
  • Systemet för mantalsskrivning, så kallad hukou, ska avvecklas stegvis. Systemet har kraftigt missgynnat landsortsborna och begränsat deras möjligheter.
  • De stora statliga företagens monopol i många nyckelbranscher ska brytas. Privata investerare ska tillåtas inom banker, energi, infrastruktur och telekom.

En del av förslagen är kontroversiella och vi får se om Xi Jinping kan få dem antagna. Det finns också förslag från andra håll, från andra fraktioner inom partiet.

Förutom en viss social utjämning för bönderna kan förslagen leda till att bönderna blir rikare och kan bli en ny motor för ekonomin när urbaniseringen accelererar. Ledarna vill gärna att konsumtionen ska bli en starkare faktor i ekonomin –  förutom exporten och investeringarna som hittills.

Däremot ska vi inte vänta oss någon politisk uppluckring.