Xi Jinping kan bli president på livstid

Five year plan

Kinas president Xi Jinping kan stanna vid makten så länge han vill. Det är innebörden av ett omvälvande beslut som kommunistpartiets centralkommitté bekräftade idag måndag. Hittills har presidenten och vicepresidenten bara kunnat sitta högst två femårsperioder. Den reformen tillkom för nästan 30 år sedan för att minska risken för ett riskabelt envälde som under tidigare ledaren Mao Zedongs sista årtionden fram till hans död 1976.

Den 64-årige Xi Jinping har avverkat fem år som president och väntades bli omvald för att sitta till 2023. Men nu ser det alltså ut som om han ska kunna förlänga efter eget tycke. Han har redan samlat på sig mer makt än någon ledare sedan Mao Zedong. Utländska kommentatorer talar redan om Xi Jinping som ”den nye kejsaren”.

Skillnaden mot Mao Zedong är att Xi Jinping styr över ett Kina som är ekonomiskt mycket starkare och som ökar sitt engagemang över hela jordklotet.

Det var kommunistpartiets centralkommitté som på måndagen gav det definitiva klartecknet till förändringen av Kinas konstitution, nämligen att begränsningen på två gånger fem år ska slopas. Det formella beslutet fattas sedan av nationella folkkongressen, som är landets motsvarighet till ett parlament. Folkkongressen samlas för sitt årliga möte om en vecka den 5 mars.

Xi Jinpings allt starkare ställning blir också tydlig när folkkongressen också ska fatta ett beslut om att inkludera hans ”tänkande om socialismen med kinesiska förtecken för en ny era” i författningen. Att presidenten ser till att slopa begränsningen av mandatperioderna kan eventuellt provocera andra grupperingar i högsta ledningen. Det var ändå den populäre reformarkitekten Deng Xiaoping som införde sådana regler i början av 1990-talet som ett steg bort från permanent enmansvälde.

Kritik och censur

Att Xi Jinping nu får ett obegränsat maktinnehav ledde genast till några kritiska synpunkter på sociala medier i Kina. innan censuren och partiets propagandister ingrep. Några inlägg på Weibo, den kinesiska motsvarigheten till Twitter, gick ut på att Kina nu blir som Nordkorea. De plockades snabbt bort och sökordet ”mandatperiod” fungerar inte längre. I stället lade partiorgan som Global Times och Folkets Dagblad ut texter på sociala medier där olika röster stödde förändringarna i konstitutionen.

En reform som ytterligare skärper kontrollen och övervakningen i samhället står också på dagordningen. En särskild nationell kommission upprättas för att övervaka alla statsanställda. Det ska också finnas motsvarande kommissioner på längre nivåer, som provinser, städer och län. Dessa organ ska stå över domstolsväsendet. Därför krävs en ändring av författningen som folkkongressen väntas rösta om under årets möte.

Syftet med detta nya system är bland annat att formalisera kampanjen mot korruptionen som hittills legat under kommunistpartiets disciplinkommitté. Med andra ord blir det en sorts domstol direkt under presidenten. Det är Xi Jinping som står bakom den intensifierade jakten på korrupta ledare, ett initiativ som gjort honom populär hos många kineser. Samtidigt har klappjakten varit ett sätt för Xi Jinping att göra sig av med några rivaler.

Den som varit Xi Jinpings verktyg mot korruptionen, hans gamle vapendragare Wang Qishan, kan bli den nye vicepresidenten enligt många uppgifter. Det blir i så fall ockå en bekräftelse på att partiets informella men länge etablerade praxis om att åldersgränsen för personer i ledningen ska gå vid 70 år. Wang är redan 69.

Vad gäller ekonomin väntar observatörer på signaler under folkkongressen om vilken tillväxt regeringen vill sikta på. Det kan också bli personbyten på ledande poster för riksbanken People’s Bank of China och i organ som övervakar bankväsendet och försäkringsbranschen.

Xi Jinpings närmaste ekonomiska rådgivare Liu He kan få en särskild roll i den nya kommittén för översyn av finansväsendet. Oron för en finansbubbla kvarstår hos många och statsskulden är drygt 260 procent av bruttonationalprodukten, en hög siffra internationellt sett.

Texten är min analys i dag för KinaNytt (Sweden-China Trade Council, sctc.se)

Kina utmanar Trump och försöker dämpa ekonomiska farhågor

Folkkongressen avslutad

Kina utmanar kraftfullt Donald Trumps uppfattning i handelsfrågorna. Samtidigt bekräftade den kinesiske premiärministern Li Keqiang på onsdagen att det ska bli ett toppmöte mellan Kinas och USA:s presidenter.

Av GÖRAN LEIJONHUFVUD för KinaNytt, Sweden-China Trade Council

Li Keqiangs kommentarer kom på en presskonferens som avslutade nationella folkkongressens årliga möte i Peking. Kongressen är landets motsvarighet till ett parlament, fast de 3 000 handplockade delegaterna är mycket fogliga.

Det var ett möte som annars präglades av att presidenten Xi Jinpings allt starkare ställning underströks ytterligare. Det är han som nu hela tiden framhålls som ”kärnan” i högsta ledningen, en beteckning som går tillbaka till Mao Zedong när denne var som mäktigast för 50 år sedan.

När Li Keqing fick frågan vad som varit hans största framgång under fyra år som premiärminister använde han den nya formeln om den högste ledaren. Han svarade:

”Den största framgången är den rimliga ekonomiska tillväxten under kommunistpartiets ledarskap med Xi Jinping som kärnan”.

I sin rapport vid folkkongressens inledning nämnde han kommunistpartiet och Xi Jinping många fler gånger än vad han gjort tidigare. Det har också att göra med att partiet förbereder sin stora kongress i höst, en händelse som inträffar vart femte år. Inför den präglades den nu avslutade folkkongressen av försiktighet, inga stora initiativ presenterades.

Handelsfrågorna

På en fråga från amerikanske tevebolaget CNN svarade Li Keqiang att det är USA som skulle förlora mest på ett handelskrig med Kina som Donald Trump har hotat med:

”Även om Kina har ett överskott i den bilaterala handeln med USA så går 90 procent av vinsterna där till amerikanska företag.”

Han tillbakavisade Trumps anklagelser om att Kina stjäl de amerikanska industrijobben och hävdade i stället att Kina skapat en miljon jobb i USA bara under fjolåret.

”Kina tjänar på globaliseringen och Kinas dörrar kommer bara att öppnas ännu mera”, försäkrade premiärministern.

I handeln med EU eftersträvar Kina balans. ”Vi söker inte avsiktligt ett överskott”. Li Keqing vill se ett starkt Europa efter Brexit.

Li Keqiang

Li Keqiang är hjärtligt trött på talet om en hård landning för Kinas ekonomi.

Ekonomin

Han sade att målsättningen på ungefär 6,5 procents tillväxt för i år ”inte är låg och inte heller lätt att uppfylla”. Han sade sig vara hjärtligt trött på talet om risken för en hårdlandning av ekonomin. Han tillade att Peking har flera alternativ för att hantera ekonomiska risker, eftersom statsskulden exempelvis är låg, under 3 procent.

När det gäller landets svåra luftföroreningar sade premiärministern för första gången att regeringen inte är klar över alla orsakerna till att smogen blivit så allvarlig. Han berättade att regeringen nu bildar en särskild forskningsfond för att ta reda på orsakerna i grunden. Han sade sig verkligen förstå folks oro.

 

Tillbaka i Peking, tack för smogfria dagar

Bild

En hyfsat klar kväll i Peking. Foto: Göran Leijonhufvud

Tillbaka i Peking sedan en vecka. Min blogg tystnade under tiden för det var besvärligt att få upp en stabil anslutning.

Haft tur, har bara behövt använda ansiktsmasken en dag, då index för de små partiklarna pm 2.5 var skyhögt över WHO:s gränsvärde.

Men även om vinden har blåst bort de osynliga förrädiska partiklarna några dagar finns ju grundproblemet med smogen kvar. Partiklar på 2.5 mikrogram och under kan gå rakt in i blodflödet och orsaka astma, cancer och hjärtproblem.

Jag märker att det är påtagligt mycket färre turister i staden. Rapporteringen utomlands om Pekings smog har säkert avskräckt många, det säger till och med Pekings turistmyndigheter.

I går kom nyheten att japanska Panasonic, som har många fabriker och andra enheter i Kina, hädanefter ska ge sina japanska anställda särskilda bonuspengar därför att de jobbar här trots föroreningarna. Troligen måste andra utländska bolag börja med samma policy för att få folk att flytta hit. Några företag har i praktiken motsvarande tillägg fast de kallar det för något mera neutralt

Några dagar innan nationella folkkongressen skulle börja sin årliga session i början av mars var luften den värsta någonsin. Det stod helt still i elva dagar. Då såg de styrande till att utlösa regn genom att så kemikalier i molnen. Detta plus den turliga vinden tog fram en blå himmel.

Pekingborna säger halvt på skämt att Kina måste ha uppfunnit en jättestark vindmaskin också. Vad vi vet är i alla fall att tekniker här har utvecklat en drönare som kan gå upp själv och utlösa regn, så de behöver inte skicka upp bemannade flygplan.

Högt spel för Xi Jinping

PEKING. Kinas nye president Xi Jinping spelar ett högt spel. Han struntar i traditionella råd om att växa in i jobbet först, att inte visa sina kort för tidigt. I stället vill han få folk att drömma ”den kinesiska drömmen”. Xi Jinping förespeglar återvunnen storhet för fosterlandet och om privat välfärd med utbyggd samhällsservice för medborgarna – som i sitt tal häromdagen vid nationella folkkongressen.

Han gör så samtidigt som Kinas ekonomi går in i ett komplicerat skede. Det börjar råda brist på arbetskraft i vissa sektorer och på vissa platser. Det är inte längre självklart att det finns en reservarmé av migrantarbetare som accepterar låga löner. Arbetsgivarna har tvingats höja lönerna. Det driver på inflationen och många av mina vänner i Peking börjar knorra över de höjda priserna.

Genom att höja förväntningarna så snabbt, riskerar den nye ledaren att möta människors besvikelse lite längre fram.

Ett annat dominerande tema hos Xi Jinping är kampen mot korruptionen. Där hyser medborgarna redan en stor skepsis för att inte säga cynism. Under alla år har de hört så många tal om att ta itu på skarpen med ekonomisk brottslighet och bestickning bland byråkraterna – utan bestående resultat.

Folk får intrycket att ledare på högre nivåer sitter ganska säkert i sadeln även om de missbrukar sin makt. Vad sänder det till exempel för signaler när den avgående presidenten Hu Jintaos närmaste man Ling Jihua nyligen belönades med ett hedersuppdrag som nationell rådgivare, trots att en fruktansvärd olyckshändelse visat att familjen hade tillgångar som inte var förenliga med en tjänstemannalön. Sonen hade nämligen en Ferrari värd sex miljoner kronor – som han dessvärre körde så vårdslöst att han och två passagerare omkom.