IS kan påverka Kinas utrikespolitik

Kan jihadisterna i islamiska staten IS tvinga Kina att bryta sin ”icke-inblandning” i regionen? Det är två forskare vid Sipri i Stockholm som ställer frågan i fredsforskningsinstitutets nyhetsbrev.

Kina har stora intresseni i Irak, särskilt med investeringar i oljeutvinning. Det engagemanget har ökat snabbt. Kina köper 60 procent av Iraks oljeproduktion. Importen från Irak har ökat från 1 miljon ton råolja 2006 till 23,5 miljoner ton under de tio första månaderna 2014. Samtidigt jobbar över 10 000 kinesiska arbetare på storskaliga projekt inom energi och infrastruktur. De bor i läger som beskrivs som veritabla fort.

Hittills är det kinesiska engagemanget i stort sett begränsat till södra Irak medan IS har tagit över delar av norra Irak. Men i juni i fjol behövde 1 300 kinesiska anställda hjälp av irakiska armén för att evakueras undan IS från Samarra i norr.

Frågan är vad som händer om jihadisterna expanderar söderut. Kinas linje har hittills varit politisk och militär icke-inblandning.

En annan konflikt kan bryta ut kring de islamiska fundamentalister från uigurerna i den kinesiska provinsen Xinjiang som anslutit sig till IS. Uppskattningarna varierar mellan något hundratal till 300.

Här är länken till essän i Sipris nyhetsbrev.