Nya Sidenvägarna del 3: ”Vänta och se Sveriges attityd”

Vårt bidrag till KinaNytt (Sweden-China Trade Council) 25 januari:

Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och landet är prioriterat i vår exportstrategi. Utbytet på ministernivå är större än någonsin. 500 svenska företag är etablerade i Kina. Ändå är det förvånansvärt hur litet intresset är för affärsmöjligheterna med Nya sidenvägarna, både bland företagen och inom förvaltningen, enligt rapporten från Utrikespolitiska Institutet. Författarna har intervjuat svenska affärsmän, tjänstemän i förvaltningen och Kinaforskare.

Trots att projektet med sidenvägarna klarnat alltmer i konturerna, särskilt sedan investmentbanken AIIB kom in i bilden 2015, intar de svenska intressenterna fortfarande en attityd av att vänta och se. Det märktes inte minst genom att Sverige dröjde till allra sista dagen med att anmäla sig som en grundande medlem i AIIB, efter många andra  EU-länder.

Rapportens författare tror att många svenska företag känner sig chanslösa mot de stora kinesiska statsföretagen vid upphandlingarna. De anser att den svenska tveksamheten också kan bero på bristande transparens och regelverk kring många av delprojekteten längs Nya sidenvägarna.

Författarna rekommenderar ändå svenska bolag att vara mindre bekymrade. De skriver:

 ”Svenska regeringen och näringslivet borde oroa sig mindre för bristen på transparens och klara regler och bli mycket mer engagerade i BRI. Det finns ett behov att vara proaktiv snarare än reaktiv för att maximera de möjliga fördelarna med BRI.”

Några läsare av rapporten har reagerat kraftigt mot den rekommendationen. Ökad transparens och regelstyrning hör ju till huvudkraven som till exempel Europeiska handelskammaren och Svenska handelskammaren i Kina brukar ställa.

UI-rapportens författare föreslår också att regeringen och näringslivet tillsammans utvecklar en nationell svensk strategi för att möta BRI. De betonar hur viktigt det är att olika regeringsorgan stöttar företagen i detta megaprojekt, som de kallar ”en politisk plan och inte en idealistisk övning på den fria marknaden”.

Kina betraktar de svenska planerna på höghastighetsjärnvägar Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö som tänkbara projekt inom BRI, enligt den kinesiska ambassaden i Stockholm. Kinesiska bolag ligger i startgroparna för att lämna anbud den dag som riksdag och regering fattat beslutet. Kina vill gärna visa att landet klarar att bygga sådana järnvägar även i ett industriland. Men i de första kommentarerna var en del svenska experter inte säkra på att den kinesiska metoden att bygga snabbjärnvägar på pelare är bäst för Sverige.

Artikelserien har lett till många kommentarer. Uppföljning kommer inom några dagar.

Kinas mikrobloggare tänker inte störta kommunistpartiet – ny studie

Tro inte att internets snabba spridning i Kina nödvändigtvis raserar regimen i morgon eller ens i övermorgon. Det är en av de slutsatser man kan dra av en mycket intressant studie av Johan Lagerkvist och Gustav Sundqvist på Utrikespolitiska institutet.

De visar att en stor andel – minst hälften – av Kinas mikrobloggare verkar styrda av den traditionella kinesiska uppfattningen om att vara en ”lojal avvikare”. En sådan dissident kan komma med skarp kritik mot kejsarens styre, eller i dag mot kommunistpartiet, men inte ifrågasätta kejsarens eller kommunistpartiets själva maktinnehav.

I studien undersöker författarna 200 inlägg på Weibo, som är den kinesiska motsvarigheten till Twitter. Urvalet baseras på mikrobloggarnas kommentarer till fyra krisartade politiska händelser under våren 2012.

Bara tre procent av inläggen var direkt kritiska mot det politiska systemet. Lagerkvist och Sundqvist gör det viktiga påpekandet att censuren kan ha raderat ännu mer fientliga inlägg.

Samtidigt kvarstår faktum att väldigt många mikrobloggare agerar som traditionella ”lojala avvikare”. Författarna tycker att deras resultat antyder att den kinesiska bloggosfären knappast kommer att bli en katalysator för demokratisering i en nära framtid.

Jag kan haka på ett uttalande av den kritiske författaren Wang Xiaofang från min essä i Dagens Nyheter för i dag. Jag frågade honom om inte internet med alla bloggare och mikrobloggare kan rubba enpartistaten. Han svarade:

“Nätet har varit viktigt för att avslöja många korrupta ledare och det är mycket väsen därute i bloggvärlden, men det kan inte förändra systemet i grunden. Den politiska och institutionella strukturen måste ändras.”

Johan Lagerkvists och Gustav Sundqvists artikel “Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party” publiceras i det första numret av Studies in Media and Communication, en amerikansk akademisk tidskrift. Artikeln finns redan fritt tillgänglig online:

http://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/121

Min helsida i DN i dag:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sa-kan-bloggarna-rubba-kinas-enpartistat